MKB beter bedienen met onderzoek

Het MKB (midden- en kleinbedrijf) heeft een belangrijke rol in de energietransitie. Product- en procesverbeteringen door en nieuwe producten van het MKB leiden tot betere energieprestaties. Deze betere energieprestaties in sectoren zoals de industrie en de bouw dragen zowel bij aan de concurrentiepositie als aan de klimaatdoelstellingen.

Extra innovatiekracht

Samenwerking met onderwijsinstellingen kan het MKB-bedrijf extra innovatiekracht bieden. Bijvoorbeeld door samen gerichte onderzoeks-, ontwikkel- en evaluatieprojecten uit te voeren. Op deze wijze ondersteunen onderzoekers bij onderwijsinstellingen en studenten het MKB met innoveren en dus ook met de (toekomstige) 'business'.

Betere samenwerking

Meer inzicht in de onderzoekssamenwerking tussen MKB en onderwijsinstellingen is gewenst. Daarmee is te bepalen hoe het MKB beter bediend kan worden door MKB-gericht onderzoek op het vlak van energie en duurzaamheid. Wellicht dat dit interessant is voor uw bedrijf of de bedrijven die u kent of waarmee u samenwerkt.

Invullen vragenlijst

Kortom: inzichten en wensen van het MKB over samenwerking met het onderwijs zouden we graag willen vernemen. Een online vragenlijst over dit onderwerp is actief. Wij nodigen MKB-bedrijven van harte uit om de online vragenlijst in te vullen!

Wie zijn betrokken bij deze inventarisatie?

De inventarisatie wordt uitgevoerd door dr. Evert-Jan Velzing (onderzoeker/docent bij Hogeschool Utrecht en ir. Erik Knol (onderzoeker/adviseur bij bureau Qeam).

RVO (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland) financiert voor een groot deel het onderzoek. RVO is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.

De inventarisatie wordt ondersteund door o.a. Nationaal Lectorenplatform Urban Energy, Topsector Energie (incl. TKI Urban Energy) en diverse samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en onderwijs.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de uitkomsten van de inventarisatie? Dan verzoeken wij u om uw contactgegevens te vermelden in de online vragenlijst of door een e-mail sturen naar: evert-jan.velzing@hu.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen over de inventarisatie kunt u contact opnemen met:

Erik Knol: 06 46 20 78 58

Evert-Jan Velzing: 06 14 63 57 18